Chính Sách Bảo Mật

   

Ngày có hiệu lực: 8 tháng 4 năm 2024

   

     Nền tảng gptomni.ai cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các thực hành của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng, bảo quản, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó.    

   

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

   

Thông Tin Bạn Cung Cấp cho Chúng Tôi

       

Thông Tin Chúng Tôi Tự Động Thu Thập

       

Cookies và Công Nghệ Theo Dõi

       

Thông Tin Thanh Toán

   

Thông tin chúng tôi không thu thập

Chúng tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn Như Thế Nào

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào:

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc mất mát ngẫu nhiên và khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh của thông tin cá nhân của bạn được truyền đến Dịch vụ của chúng tôi.

Cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình đôi khi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Bạn nên xem xét Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào.

Thông Tin Liên Hệ

Để đặt câu hỏi hoặc bình luận về Chính Sách Bảo Mật này và các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: [email protected].