GPT 4o (GPT-4o) Câu hỏi Thường gặp

Câu hỏi thường gặp về GPT-4o (GPT4o).

Câu 1: GPT-4o (GPT4o) là gì?

GPT-4o (GPT4o) là mô hình ngôn ngữ mẫu của OpenAI mới nhất, được ra mắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2024. Đây là sự tiến hóa của GPT-4, với khả năng cải thiện qua các dạng văn bản, âm thanh và hình ảnh, giúp tương tác tự nhiên và mượt mà hơn.

Câu 2: `o` trong GPT-4o (GPT4o) đứng cho cái gì?

`o` trong GPT-4o (GPT4o) đứng cho `omni`, biểu thị khả năng của nó để xử lý thông tin từ nhiều dạng văn bản, âm thanh và hình ảnh theo hướng toàn diện.

Câu 3: Những tính năng chính của GPT-4o (GPT4o) là gì?

Những tính năng chính của GPT-4o (GPT4o) bao gồm tích hợp đa dạng (văn bản, âm thanh và hình ảnh), hiểu ngôn ngữ tiên tiến, dịch tiếng sống ở nhiều ngôn ngữ, và khả năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Câu 4: GPT-4o (GPT4o) khác biệt với GPT-4 như thế nào?

GPT-4o (GPT4o) nhanh hơn, tiết kiệm hơn và cung cấp giới hạn tốc độ cao hơn so với GPT-4. Nó cũng giới thiệu tương tác giọng sống thực, cho phép trải nghiệm trò chuyện giống con người hơn.

Câu 5: GPT-4o (GPT4o) có sẵn cho người dùng ChatGPT miễn phí không?

Có, GPT-4o (GPT4o) sẽ có sẵn cho người dùng ChatGPT miễn phí, cung cấp truy cập vào thông minh cấp độ GPT-4, phân tích dữ liệu, tải tệp và các tính năng tiên tiến khác, tuy nhiên có giới hạn sử dụng.

Câu 6: Các lựa chọn về giá cả và sự sẵn có của GPT-4o (GPT4o) là gì?

Người dùng ChatGPT miễn phí sẽ có truy cập vào GPT-4o (GPT4o) với giới hạn sử dụng, trong khi người dùng ChatGPT Plus sẽ có giới hạn tin nhắn cao hơn (lên đến 5 lần so với người dùng miễn phí). Các nhà phát triển có thể truy cập vào GPT-4o (GPT4o) thông qua API của OpenAI, giá cả dựa trên token đầu vào/ra và kích thước mô hình.

Câu 7: GPT-4o (GPT4o) sẽ xử lý các vấn đề về an toàn và đạo đức như thế nào?

OpenAI đã triển khai các biện pháp an toàn mạnh mẽ để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ, chẳng hạn như đầu ra thiên vị hoặc có hại. GPT-4o (GPT4o) được thiết kế để phản ánh nhiều giá trị và nguyên tắc đạo đức con người hơn.

Câu 8: Các trường hợp sử dụng tiềm năng cho GPT-4o (GPT4o) là gì?

GPT-4o (GPT4o) có một loạt các trường hợp sử dụng tiềm năng, bao gồm giáo dục (hướng dẫn cá nhân), dịch vụ khách hàng, tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa. Khả năng đa dạng của nó mở ra cơ hội mới cho sự hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

Câu 9: GPT-4o (GPT4o) sẽ có sẵn trong nhiều ngôn ngữ không?

Có, GPT-4o (GPT4o) sẽ hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ, với chất lượng và tốc độ cải thiện so với các mô hình trước đó. Điều này sẽ mở ra cơ hội tiếp cận và tiếp cận rộng hơn toàn cầu.

Câu 10: Khi nào GPT-4o (GPT4o) sẽ được triển khai hoàn toàn và sẵn có?

Mặc dù GPT-4o (GPT4o) được ra mắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, OpenAI đã lên kế hoạch triển khai toàn cầu theo từng giai đoạn. Một số tính năng, như khả năng giọng, có thể ban đầu chỉ có sẵn cho một nhóm người dùng hoặc đối tác hạn chế trước khi được cung cấp rộng rãi hơn.