Ứng dụng của Kịch bản

GPT4o mang lại khả năng đa phương tiện và hiểu ngôn ngữ tiên tiến mở ra một loạt các khả năng trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau.

1. Trợ lý Cá Nhân

2. Giáo Dục và Hướng Dẫn

3. Dịch vụ và Hỗ trợ Khách hàng

4. Tạo Nội dung và Đa phương tiện

5. Phân Tích và Trực Quan Hóa Dữ Liệu

6. Chăm sóc Sức Khỏe và Hỗ trợ Y Tế