ChatGPT-4o so với 4

Khả năng Đa Chế Độ

  • ChatGPT-4: Tập trung vào tương tác dựa trên văn bản, xuất sắc trong việc hiểu và tạo ra văn bản trên nhiều ngữ cảnh và ngôn ngữ khác nhau.
  • ChatGPT-4o: Mở rộng khả năng để bao gồm âm thanh và hình ảnh, cho phép nó hiểu và phản hồi đến đầu vào âm thanh, tạo ra đầu ra hình ảnh và kết hợp chúng với văn bản để trải nghiệm tương tác phong phú hơn.
  • Thời Gian Phản Hồi

  • ChatGPT-4: Cung cấp khả năng tạo văn bản nhanh chóng nhưng không xử lý âm thanh hoặc hình ảnh.
  • ChatGPT-4o: Phản hồi với văn bản, hình ảnh và âm thanh trong thời gian chỉ 232 miligiây, với thời gian trung bình là 320 miligiây, giúp tương tác trở nên mượt mà và sống động hơn.
  • Hiệu suất và Hiệu quả chi phí

  • ChatGPT-4: Hiệu suất cao trong việc tạo văn bản và hiểu biết, nhưng có thể tốn nhiều tài nguyên.
  • ChatGPT-4o: Tương đương với hiệu suất của GPT-4 Turbo trong việc xử lý văn bản nhưng nhanh hơn và giảm giá 50% trong API. Xuất sắc trong các ngôn ngữ không phải tiếng Anh và cung cấp hiểu biết vượt trội về tầm nhìn và âm thanh.