Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 8 april 2024

Bedankt dat u voor gptomni.ai hebt gekozen. Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en gptomni.ai en regelen uw gebruik van de diensten van gptomni.ai, waaronder onze website, mobiele apps, en andere functies of diensten (gezamenlijk de "Dienst"). Door gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Dienst.

1. Aanvaarding van voorwaarden

Door de Dienst te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden aanvaardt en ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Als u de service gebruikt namens een organisatie, gaat u akkoord met deze voorwaarden voor die organisatie en belooft u dat u de bevoegdheid hebt om de voorwaarden te aanvaarden organisatie en belooft u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie aan deze voorwaarden te binden.

2. Wijzigingen in voorwaarden

gptomni.ai behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening van wezenlijk belang is, zullen we ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving doen van het van kracht worden van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke verandering zal worden bepaald naar eigen goeddunken.

3. Gebruik van de service

Account Registratie

U dient zich mogelijk te registreren voor een account om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Dienst. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en om dergelijke informatie bij te werken om deze accuraat, actueel en volledig te houden.

Gedrag van de gebruiker

U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Service. Frauduleuze, misbruikende of anderszins illegale activiteiten kunnen reden zijn voor beëindiging van uw recht op toegang tot of gebruik van de Service.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud die op de Dienst wordt aangeboden, met inbegrip van het ontwerp, de tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, beelden en de selectie en rangschikking daarvan, is het exclusieve eigendom van gptomni.ai of haar licentiegevers en is beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

4. Inhoud

Door gebruiker gegenereerde inhoud

U kunt mogelijk inhoud uploaden, opslaan of delen via de service. U behoudt alle rechten op, en bent en bent als enige verantwoordelijk voor de door de gebruiker gegenereerde inhoud die u op gptomni.ai plaatst.

Gebruik van inhoud

Door inhoud op de Dienst te plaatsen, verleent u gptomni.ai een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht van sublicentie) te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, te vertalen, te formatteren, te publiceren, door te sturen, en te distribueren in alle media of distributiemethoden (nu bekend of later ontwikkeld).

5. Disclaimers

gptomni.ai levert de Dienst op een "as is" en "as available" basis. U gebruikt de Dienst derhalve op eigen risico gptomni.ai wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de hand.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan zullen in geen geval gptomni.ai, haar functionarissen, aandeelhouders, werknemers, agenten, directeuren, dochterondernemingen, filialen, opvolgers, rechtverkrijgenden, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor (1) enige indirecte, speciale, incidentele, bestraffende, voorbeeldige of gevolgschade; (2) enig verlies van gebruik, gegevens, zaken, of winst (direct of indirect), in alle gevallen voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de Dienst, ongeacht de juridische theorie, ongeacht of gptomni.ai gewaarschuwd is voor de mogelijkheid van deze schade, en zelfs als een rechtsmiddel faalt van zijn essentiële doel.

7. Algemeen

Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin gptomni.ai is gevestigd, zonder rekening te houden met de regels van conflictenrecht. De rechtbanken in sommige landen zullen de wetten van deze jurisdictie niet toepassen op sommige bepaalde soorten geschillen. Als u in een van die landen verblijft, dan is daar waar de wetten van dit rechtsgebied van toepassing moeten zijn, de wet van uw land van toepassing de wetten van het land waar u woont van toepassing zijn op dergelijke geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op [email protected].