ChatGPT-4o vs 4

Multimodale kapaciteter

  • ChatGPT-4: Fokuserer på tekstbaserede interaktioner og udmærker sig ved at forstå og generere tekst på tværs af forskellige kontekster og sprog.
  • ChatGPT-4o: Udvider funktionerne til at omfatte lyd og billeder, så den kan forstå og reagere på lydinput, generere billedoutput og kombinere disse med tekst for at give en rigere interaktionsoplevelse.
  • Svartider

  • ChatGPT-4: Giver hurtig tekstgenerering, men håndterer ikke lyd- eller billedinput.
  • ChatGPT-4o: Reagerer på tekst-, billed- og lydinput på så lidt som 232 millisekunder med en gennemsnitlig responstid på 320 millisekunder, hvilket gør interaktioner mere flydende og virkelighedstro.
  • Ydeevne og omkostningseffektivitet

  • ChatGPT-4: Høj ydeevne inden for tekstgenerering og -forståelse, men kan være ressourcekrævende.
  • ChatGPT-4o: Svarer til GPT-4 Turbo-ydelsen på tekst, mens den er hurtigere og 50 % billigere i API'en. Udmærker sig på ikke-engelske sprog og tilbyder overlegen syns- og lydforståelse.